Vykurovanie príjazdov a chodníkovSneh a ľad znemožňuje prístup na príjazdové cesty (komerčná, bytová výstavba), chodníky, schodisko, núdzové a únikové zóny alebo nakladacie rampy. Vedie to k stratám v podnikateľskej činnosti, k poškodeniu vozidiel, zraneniu osôb, nebezpečenstva zamedzenia bezpečného používania únikových ciest či obmedzené dodávanie alebo omeškanie zásielok.

Ponúkame Vám riešenieAplikácie

 • Rampy
  - Nemocnice
  - Parkovisko komerčné, rezidenčné
  - Miesta pre vozíčkarov
 • Požiarne a únikové cesty
  - Chodníky, schodisko
 • Nakladacie priestory
 • Kritické cestné oblasti
  - Príjazdy k bránam pre výber mýta
 • Chodníky, schodisko
  - Obchodné a nákupné centrá, úrady, stanice, kancelárske budovy, núdzové východy
 • Terasy
  - Kancelárske budovy
 • Podlažie pre pristávanie vrtuľníka a letúnov taxi

Otázky, cenové ponuky

kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok, informácií prostredníctvom online formulára

CENOVÁ PONUKA >

Poradíme Vám!

Poradíme Vámnajvhodnejšie riešenia vykurovania pre Vašu stavbu, rodinný dom.

Technický návrh!

Poradíme Vámvšetky naše riešenia
sú navrhnuté našimi energetickými inžiniermi.

Vykurovanie na klúč!

Poradíme Vámzabezpečíme Vám kompletnú dodávku vykurovania na klúč.

Realizácia vykurovania!

Poradíme Váminštalácie realizujeme
s vyškolenými a odborne vyučenými pracovníkmi.

ŠETRI.sk     facebook