zdravotechnika úprava vodyOdstránenie mechanických nečistôt

Potrubné filtre s hrubým sitom a automatickým spätným preplachom odstraňujú z vody hrubé nečistoty ako sú čiastočky hrdze a zrnká piesku. Potrubné filtre s výmennými filtračnými vložkami zabezpečujú ochranu pred jemnými mechanickými nečistotami. V ponuke máme škálu filtračných vložiek, ktoré sa líšia hustotou materiálu. Podľa potreby kvality filtrácie sa môžu ľubovoľne meniť . Potrubné filtre na mechanické nečistoty inštalujeme na hlavnom prívode vody do objektu.

Zmäkčenie vody

Vodný kameň sa tvorí v dôsledku prítomnosti vápnika a horčíka vo vode. Vytvára pevné usadeniny, ktoré zanášajú vodovodné rozvody a znižujú prietok vody. Vodný kameň výrazne zvyšuje náklady na energie. Už vrstva vodného kameňa v hrúbke 3 mm na teplovýmenných plochách znižuje účinnosť prestupu tepla o viac ako 20 percent. Tvrdá voda zvyšuje spotrebu pracích a čistiacich prostriedkov.

Úpravňu vody inštalujeme na hlavnom prívode studenej vody do objektu. Úpravňa vodu zmäkčuje metódou iónovej výmeny. Voda prúdi cez filter, v ktorom dochádza k odstráneniu vápnika a horčíka z vody. Riadiaci ventil na základe signálu z vodomera sníma množstvo upravenej vody. Po upravení nastaveného množstva vody sa automaticky spustí regenerácia. Pri úprave vody iónovou výmenou ostáva voda mäkká natrvalo, pričom tvrdosť upravenej vody je možné regulovať. Zariadenia používané na zabránenie tvorby vodného kameňa, ktoré z vody vápnik a horčík neodstránia, vodu nezmäkčia.

Výhody mäkkej vody

  • Zabezpečenie garantovanej ochrany vodovodných batérii, kuchynských drezov, umývadiel, sprchových kútov, hydromasážnych boxov a obkladov pred usadzovaním vodného kameňa
  • Výrazné zníženie nákladov na opravy a výmeny kotlov, bojlerov, automatických pračiek, umývačiek riadu, kávovarov z dôvodu poškodenia vodným kameňom
  • Úspora nákladov na výmenu rozvodov vody a vykurovania, z dôvodu zanesenia potrubí
  • Úspora nákladov za energiu na výrobu tepla
  • Výrazné zníženie spotreby pracích a čistiacich prostriedkov, mydiel a šampónov

Aj tu sme si dali záležať pri výbere výrobcu, ktorého výrobky budeme inštalovať. Pri realizácii uprednostňujeme značku WALEON, ktorá je špičkou nielen na Slovensku.

Otázky, cenové ponuky

kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok, informácií prostredníctvom online formulára

CENOVÁ PONUKA >

Poradíme Vám!

Poradíme Vámnajvhodnejšie riešenia vykurovania pre Vašu stavbu, rodinný dom.

Technický návrh!

Poradíme Vámvšetky naše riešenia
sú navrhnuté našimi energetickými inžiniermi.

Vykurovanie na klúč!

Poradíme Vámzabezpečíme Vám kompletnú dodávku vykurovania na klúč.

Realizácia vykurovania!

Poradíme Váminštalácie realizujeme
s vyškolenými a odborne vyučenými pracovníkmi.

ŠETRI.sk     facebook