tepelné čerpadláTepelné čerpadlá využitím obnoviteľných zdrojov z energie okolitého prostredia obsiahnutých v okolitom vzduchu, vodných zdrojoch a pôde, ponúkajú v mnohých prípadoch energeticky najefektívnejšiu cestu zabezpečenia tepelnej či chladiacej energie pre objekt. V studničnej vode , na priľahlom pozemku v metrovej hĺbke, v hlbinných vrtoch alebo vonkajšom vzduchu je počas roka uložené dostatočné množstvo energie zo slnka, ktorú dokáže tepelné čerpadlo pretransformovať na energiu s v vyššou teplotou a dodať ju do domu na vykurovanie, ohrev teplej vody, prípadne ohrev bazéna....

Tepelné čerpadlo vzduch-voda využíva prirodzené teplo z okolia – zo vzduchu – na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody ako aj chladenie objektu pričom umožňuje prevádzkovanie týchto funkcií za maximálne priaznivých finančných nákladoch. Solárne žiarenie vedie k neustálej obnove oteplenia vzduchu. Túto energiu prijíma tepelné čerpadlo s nízkou teplotou, ktorá sa vďaka tepelnému čerpadlu dostáva na vyššiu teplotnú úroveň, ktorá sa potom dá využiť pre účely domácnosti. Vzduch sa nasáva prostredníctvom kanálu, vo výparníku tepelného čerpadla sa schladzuje a následne sa zase odovzdáva do okolitého prostredia. Tepelné čerpadlo vzduch -voda je jednoduchšie na inštaláciu, ovládanie a udržiavanie. Je možné ho inštalovať v akomkoľvek teréne.

Pri tepelnom čerpadle zem-voda je možné získať solárnu energie uloženú v zemi a použiť ju na vykurovanie Vášho domu. Zo zeme môžete získať energiu zo štyroch základných zdrojov :

  • Skalné podložie – energia získaná pomocou kolektoru v hlbinnom vrte, kde je teplota podložia takmer konštantná a je možné ju využívať celý rok. Hĺbka vrtu sa môže pohybovať okolo 90-200 m v závislosti od výkonu čerpadla.
  • Povrchová vrstva pôdy – energia odobratá pomocou plošného zemného kolektora vloženého v zemi. Kolektor je plastová hadica naplnená nemrznúcou kvapalinou uložená v hĺbke asi 80-100 cm. Dĺžka sa pohybuje medzi 250-400 m podľa výkonu čerpadla.
  • Spodná voda – energia uložená v podzemnej vode , väčšinou sú potrebné 2 studne, jedna pre čerpanie a druhá, ktorou sa voda vracia do podložia.
  • Voda z jazier alebo rybníkov – pokiaľ Váš dom stoji v blízkosti jazera alebo rybníka , môže byť využité teplo vody pomocou plošného kolektora na dne vodnej plochy.

Zdroj, ktorý najlepšie vyhovuje Vašej lokalite a jeho výber je podmienkou a faktorom pre pokrytie potreby energie pre Váš dom, systému vykurovania a pozemku, na ktorom Váš dom stojí. Vo všetkých štyroch prípadoch tepelné čerpadlo využije energiu uloženú v jednom z týchto zdrojoch takým spôsobom, že dokáže ohriať vodu vo Vašich radiátoroch, podlahovom vykurovaní ,kúpeľni a sprche.

Spotreba elektrickej energie v porovnaní s elektrokotlom je tri až päť krát nižšia, z čoho vyplývajú aj nižšie prevádzkové náklady. Vykurovanie tepelným čerpadlom je vysoko efektívne.

V súčasnosti neexistuje bežne dostupný úspornejší systém vykurovania.Otázky, cenové ponuky

kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok, informácií prostredníctvom online formulára

CENOVÁ PONUKA >

Poradíme Vám!

Poradíme Vámnajvhodnejšie riešenia vykurovania pre Vašu stavbu, rodinný dom.

Technický návrh!

Poradíme Vámvšetky naše riešenia
sú navrhnuté našimi energetickými inžiniermi.

Vykurovanie na klúč!

Poradíme Vámzabezpečíme Vám kompletnú dodávku vykurovania na klúč.

Realizácia vykurovania!

Poradíme Váminštalácie realizujeme
s vyškolenými a odborne vyučenými pracovníkmi.

ŠETRI.sk     facebook