stropné chladenieStropné chladenie prináša novú dimenziu pohody počas horúcich letných dní, pričom chladenie stropom predstavuje najkomfortnejšiu alternatívu tohto systému. Pocit jemného chladu bez prievanu je jedinečný a veľmi príjemný. Strop poskytuje spravidla dostatok chladiacej plochy a zároveň najvyšší výkon spomedzi plošných chladení. Navyše Vašu peňaženku potešia nízke prevádzkové náklady.

Princíp stropného chladenia

Ľudské telo odovzdáva teplo konvekciou (10%), vyparovaním (30%), a predovšetkým sálaním (viac ako 50%)

Klasické klimatizačné systémy odbúravajú vznikajúci pocit tepla prúdením studeného vzduchu (konvekciou). Prináša to nasledujúce negatívne efekty:

  • zvýšená hlučnosť
  • prívod príliš chladného vzduchu
  • nepríjemný prievan
  • zdravotné problémy vzniknuté vplyvom prechladnutia

Princíp tohto chladenia spočíva vo veľkoplošnom chladení stropom pomocou chladiacej kvapaliny cirkulujúcej v zabudovaných rozvodných rúrkach. Výmena energie (t.j. ochladzovanie) na rozdiel od klasickej klimatizácie prebieha medzi všetkými teplejšími objektmi v miestnosti vrátane ľudského tela sálaním na chladiacu plochu - strop. Teplota stropu by kvôli nežiaducej kondenzácii nemala poklesnúť pod teplotu rosného bodu (premenlivá hodnota, obvykle v našich podmienkach medzi 15-19°C).

Toto jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort, pretože dokáže odbúrať teplo pre ľudský organizmus najprirodzenejším spôsobom - sálaním. Stropné chladenie predstavuje aj v porovnaní s inými spôsobmi plošného chladenia (podlahou, stenou) najvyšší štandard pohody.

Prehľad systémov stropného chladenia:Suchý spôsob stropného chladenia je tvorený sadrokartónovými doskami so zapustenými rúrkami v rozstupe 4,5 cm. Samotný sadrokartón v hrúbke 1,5 cm je spevnený buničinovou vlákninou, aby nedošlo k narušeniu v oslabených miestach, kde sú vo vyhĺbených drážkach vložené rúrky. Maximálny výkon zabezpečí dodatočná izolácia PST 18 mm z vrchnej strany stropných dosiek. Dosky sa upevňujú na pripravený raster z dreva alebo kovu. Rúrky sú uložené z vonkajšej strany dosky. Je to veľmi výhodná alternatíva pre miestnosti s podhľadmi, šikmé plochy a stavby postavené suchým procesom. Jednotlivé dosky je nutné uložiť tak aby sa zamedzilo krížovým škáram. Prázdne miesta možno vyplniť bežným sadrokartónom. Pre viac informácii nás kontaktujte.Mokrý (pod omietkový) spôsob uloženia stropného chladenia: Potrubia stropného chladenia tu sú uložené v rozstupe 7,5 až 15 cm v upevňovacích fixačných lištách a následne sú prekryté omietkou v hrúbke cca. 2 cm. Pre stropné chladenie je vhodná široká škála omietok. Výhodou mokrého prevedenia sú priaznivé investičné náklady a vysoký stupeň pokrytia stropu chladiacimi rúrkami. Inštaláciu je možné realizovať aj v pomerne neskorom štádiu výstavby, pretože zníženie stropu je minimálne (2 až 2,5cm) . Ponúka maximálny výkon, výborné využitie dostupnej plochy a priaznivý pomer ceny a výkonu.Temperovanie betónového jadra

Temperovanie betónového jadra BKT predstavuje špecifickú alternatívu stropných systémov integrovaného v masívnych konštrukciách. Podstatná je pri ňom práve akumulačná schopnosť masívnych dielcov, ktoré systém BKT odlišujú od klasických chladiacich stropov rýchlo reagujúcich na vznikajúce tepelné záťaže. BKT naopak stavia na možnosti akumulácie a skladovania chladu alebo tepla, nabíjanie prebieha dlhší čas hlavne v nočných hodinách. Využíva sa tak napríklad lacnejší nočný prúd, chladnejší nočný vzduch na chladenie a zároveň je možné dimenzovať zdroj chladu podstatne skromnejšie. Počas nasledujúceho dňa masívna konštrukcia odčerpáva tepelné záťaže alebo podporuje vykurovanie. Veľmi nízke prevádzkové a investičné náklady, a rovnomerné prívodné teploty vody a priame použitie alternatívnych energií sú ďalšími argumentmi v prospech temperovania betónového jadra.Otázky, cenové ponuky

kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok, informácií prostredníctvom online formulára

CENOVÁ PONUKA >

Poradíme Vám!

Poradíme Vámnajvhodnejšie riešenia vykurovania pre Vašu stavbu, rodinný dom.

Technický návrh!

Poradíme Vámvšetky naše riešenia
sú navrhnuté našimi energetickými inžiniermi.

Vykurovanie na klúč!

Poradíme Vámzabezpečíme Vám kompletnú dodávku vykurovania na klúč.

Realizácia vykurovania!

Poradíme Váminštalácie realizujeme
s vyškolenými a odborne vyučenými pracovníkmi.

ŠETRI.sk     facebook