solárne systémySolárne kolektory sa najčastejšie používajú na ohrev vody, na vykurovanie bazénov prípadne aj na podporu samotného vykurovania. Avšak solárne kolektory je vhodné použiť pre budovy, ktoré využívajú nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové, stropné či stenové) a sú kvalitne zateplené, t.j. ich tepelné straty sú na úrovni nízkoenergetických stavieb.

Vo všeobecnosti slnečné kolektory pokryjú 50-70% ročnej potreby teplej vody v domácnosti. V lete postačuje ohrievať teplú vodu pre potreby domácnosti takmer výlučne solárnym kolektorom, avšak v zime teplá voda vyrobená takýmto spôsobom dokáže pokryť potrebu teplej vody len čiastočne.

Je potrebné si uvedomiť, že slnečné kolektory sú len jednou z častí solárneho systému. Okrem nich solárny systém pre správne fungovanie potrebuje ďalšie dôležité komponenty, ako napríklad obehové čerpadlo, zásobník teplej vody s výmenníkom tepla, regulačnú jednotku, expanznú nádobu a ďalšie prepojovacie a upevňovacie komponenty.

Solárny systém aktívne využíva slnečnú energiu a transformuje ju na teplo.

Slnečné žiarenie dopadajúce na absorbér kolektora sa mení na teplo, ktoré sa akumuluje a odovzdáva teplonosnej kvapaline prúdiacej v nerezovom absorbéri kolektora. Naakumulovaná energia je prostredníctvom teplonosného média odovzdávaná zohrievanej vode vo výmenníku. Expanzná nádrž udržiava rovnomerný tlak a vyrovnáva zmeny objemu kvapaliny. Automatickú prevádzku zabezpečuje elektronické ovládanie, ktoré vypína a zapína obehové čerpadlo. Počas zamračených dní dohrieva vodu elektrické vyhrievacie teleso, kotol alebo iný zdroj tepla.

Druhy solárnych kolektorov podľa konštrukcie:

  • ploché
  • trubicové

Dôležitou vlastnosťou kolektora je okrem schopnosti teplo prijať, hlavne izolácia od vonkajšieho prostredia

Ploché kolektory – majú výbornú izoláciu zadnej strany kolektora tepelnoizolačnou vlnou, slabá izolácia prednej steny kolektora – tepelné prestupy znižujú výkonnosť počas chladných dní. Ploché kolektory v ročnom priemere dokážu ušetriť až 60 % energie potrebnej na ohrev pitnej vody. Vďaka slnečnej energii je možné v kombinácii s kondenzačným kotlom ušetriť viac ako tretinu celkovej ročnej spotreby energie.

Trubicové kolektory – absorbér je odizolovaný v trubici za pomoci vákua – princíp termosky. Vysoký výkon kolektora je aj počas veľmi studených dní. Efektívne využité slnečné teplo – absorbéry s vysoko-selektívnym povrstvením dokážu zachytiť mimoriadne veľa slnečnej energie a dosahujú tak vysokú účinnosť. Mimoriadne účinnú tepelnú izoláciu poskytuje vákuum v trubiciach. Medzi sklenenými trubicami a absorbérom nedochádza k takmer žiadnym stratám - a kolektor dokáže aj slabé slnečné žiarenie premeniť na využiteľné teplo.

Otázky, cenové ponuky

kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok, informácií prostredníctvom online formulára

CENOVÁ PONUKA >

Poradíme Vám!

Poradíme Vámnajvhodnejšie riešenia vykurovania pre Vašu stavbu, rodinný dom.

Technický návrh!

Poradíme Vámvšetky naše riešenia
sú navrhnuté našimi energetickými inžiniermi.

Vykurovanie na klúč!

Poradíme Vámzabezpečíme Vám kompletnú dodávku vykurovania na klúč.

Realizácia vykurovania!

Poradíme Váminštalácie realizujeme
s vyškolenými a odborne vyučenými pracovníkmi.

ŠETRI.sk     facebook