Ochrana potrubí pred mrazomSystém ochrany pred zamrznutím potrubí zaisťuje prúdenie vody a zabraňuje tomu, aby tekutiny v potrubí zamrzli! Samotná izolácia nemôže celkom ochrániť potrubie pred premrznutím. Keď je potrubie vystavené teplotám pod bodom mrazu, môže dôjsť k ich prasknutiu, čo môže mať za následok závažné škody a narušenie potrubia. Samoregulačný vykurovací kábel spolu s príslušnou izoláciou a inteligentnými riadiacimi jednotkami zabraňujú premrznutiu potrubia a tým ich chránia.

Tento systém je možné v zmysle jednoduchosti montáže a flexibility prirovnať ku stavebnici. Pristavali ste napr. garáž a potrebujete tento systém rozšíriť? Maličkosť. Systém zahŕňa pripojovacie prvky pre 3, 4 a 5-cestné pripojenie na dosiahnutie úplnej flexibility . Naše káble sa nemôžu prehriať ani pri prekrížení. Požiar je teda vylúčený. Zahrievanie sa uskutoční len tam a vtedy, kde je to skutočne potrebné.

Ak Vám z kohútika netečie voda, ak sú poškodené trubky a ventily, zatekanie – to sú dôsledky nedostatočnej ochrany trubiek vystavených pôsobeniu teplôt pod bodom mrazu. S tým ide ruka v ruke nutnosť častých opráv a výmeny trubiek, kohútikov a ventilov, čo súvisí s neplánovanými výdajmi a narušením funkčnosti celého domu.

Veľmi závažný problém predstavuje taktiež prerušenie dodávok pitnej vody pre hospodárske zvieratá v poľnohospodárskych chovoch. V tomto prípade je nutné niekoľkokrát denne napájať zvieratá ručne, čo je časovo náročná a ťažká práca.

Predstavujeme Vám spoľahlivé a rýchle riešenie problémov so zamŕzaním trubiek v zime a s poškodením čerpacích bodov spôsobeným dlhodobým mrazom. Vďaka použitiu technológie samoregulácie nevyžaduje zariadenie termostat.

Vykurovací kábel je pripravený k použitiu okamžite po umiestnení na trubku. Stačí ho zapojiť do elektrickej siete!

Technológia samoregulácie

Samoregulačné vykurovacie káble privádzajú správne množstvo tepla presne tam, kde je potrebné. Ak klesne teplota okolia, kábel začína generovať viac tepla. Pokiaľ sa teplota zvýši, množstvo vytváraného tepla sa zníži.OCHRANA ODKVAPOV A DAŽĎOVÝCH ZVODOV

Roztápanie a opätovné tuhnutie ľadu môže poškodiť strechy a odkvapy. Ťažké cencúle a ľadové kryhy môžu pri páde zo strechy spôsobiť poranenie a nemalé škody na majetku. Samoregulačný systém na roztápanie snehu udržuje prúdenie vody v odkvapoch a odkvapových rúrach a tým tieto nebezpečenstvá minimalizuje.

Systém NA OCHRANU ODKVAPOV je obľúbený pre svoju výnimočnú spoľahlivosť a bezpečnosť. Naše káble sa nemôžu prehriať ani pri prekrížení. Požiar je teda vylúčený. Tento systém je navrhnutý tak, aby zahrieval len tam a vtedy, kde je to skutočne potrebné. S použitím kompatibilných termostatov je možné dosiahnuť úspory energie až 80 %. Všetky tieto vlastnosti určite ocenia koncoví užívatelia i montážne firmy.

Komplexný samoregulačný systém s elektrickým vykurovacím káblom (28 W/m v snehu/ľade, 16 W/m na vzduchu pri 0°C) predstavuje v zimných podmienkach spoľahlivú ochranu pred poškodením ľadom a snehom.

Umožňuje hladký odtok vody a roztápajúceho sa snehu a ľadu. Zároveň zamedzuje vznik nebezpečných ľadových cencúľov a previsov. Chráni strešné krytiny, odkvapy a odtokové potrubia pred hromadením snehu a pôsobením zamŕzajúcej vody.

Jednoduchý

So systémom na ochranu odkvapov je projektovanie jednoduchou záležitosťou. Elektrický kábel sa umiestňuje priamo a rovno na potrubie, pod izoláciu, alebo rovno do odkvapového žľabu.

Spoľahlivý

Spoľahlivosť a bezpečnosť sú na prvom mieste. Tieto samoregulačné káble zabraňujú prehriatiu - i keď sú prekrížené.

Flexibilný

Kábel je možné jednoducho skrátiť na požadovanú dĺžku, zvyšok môžete použiť pre ďalšiu montáž.

Dostupný

Kompletné balenie dostanete u svojho veľkoobchodníka elektro materiálu. Súčasti, ako sú termostaty, svorkové skrinky a svorky, spoje s tepelným zmršťovaním, koncové tesniace súpravy atď. sú všetky k dispozícii tiež samostatne.Otázky, cenové ponuky

kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok, informácií prostredníctvom online formulára

CENOVÁ PONUKA >

Poradíme Vám!

Poradíme Vámnajvhodnejšie riešenia vykurovania pre Vašu stavbu, rodinný dom.

Technický návrh!

Poradíme Vámvšetky naše riešenia
sú navrhnuté našimi energetickými inžiniermi.

Vykurovanie na klúč!

Poradíme Vámzabezpečíme Vám kompletnú dodávku vykurovania na klúč.

Realizácia vykurovania!

Poradíme Váminštalácie realizujeme
s vyškolenými a odborne vyučenými pracovníkmi.

ŠETRI.sk     facebook