kondenzačné kotlyPrincíp využitia kondenzačného tepla spočíva v tom, že zatiaľ čo u bežných plynových kotlov uniká časť tepelnej energie bez využitia spoločne so spalinami do ovzdušia, plynové kondenzačné kotly dokážu túto skrytú energiu využiť. Tepelný výmenník, v ktorom prebieha kondenzácia vodnej pary, získava tepelnú energiu zo spalín do vykurovacej vody.

Využitím tepla zo spalín plynové kondenzačné kotly dosahujú hodnotu účinnosti až 110 % (pri zohľadnení starej normy, ktorá nezahŕňala kondenzáciu spalín, pretože pre staré kotly to bolo nežiaduce) pri minimálnych hodnotách emisii a usporia až 30 % energie v porovnaní so staršími zariadeniami. Šetria energiu a minimalizujú vplyv na životné prostredie. Najvyššiu hodnotu účinnosti dosahujú vo vykurovacích sústavách s nízkou prevádzkovou teplotou a väčším objemom vody. Kondenzačné kotly sú teda efektívnejšia ako klasické. To prináša výraznú úsporu zemného plynu, čím sa znížia predovšetkým náklady na vykurovanie.

Výhody kondenzačného kotla

  • zvýšenie energetickej efektivity prevádzky
  • zníženie spotreby zemného plynu pri zachovaní požadovaného výkonu sústavy
  • zvýšenie úspory finančných prostriedkov vynakladaných na energie
  • pomerne rýchla návratnosť investície (približne 5 rokov pri bežnom rodinnom dome)
  • zvýšenie bezpečnosti prevádzky plynového spotrebiča
  • prijateľná cena niektorých modelov kondenzačných kotlov
  • zvýšenie komfortu obsluhy spotrebiča

Pri kotloch je dôležité prihliadať na dostatočný výkon v závislosti od veľkosti vykurovaného priestoru. Ak má kotol nižší výkon než skutočne treba, priestor sa nevykúri. Na druhej strane, naopak príliš veľký výkon bez vhodnej regulácie spôsobuje prekurovanie, a tým vznikajú hlavne finančné straty. Kotol je správne zvolený vtedy, ak sa z neho využíva takmer celý rozsah jeho výkonu. Okrem toho je potrebné pri výbere kotla zvážiť všetky faktory pre i proti, pretože voľbou vykurovacieho kotla predurčujete charakter a vlastnosti vykurovacieho systému, ktorý nebudete meniť každoročne. Ide totiž o investíciu na dlhšie časové obdobie, preto si ju poriadne premyslite, kým sa definitívne rozhodnete.

Otázky, cenové ponuky

kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok, informácií prostredníctvom online formulára

CENOVÁ PONUKA >

Poradíme Vám!

Poradíme Vámnajvhodnejšie riešenia vykurovania pre Vašu stavbu, rodinný dom.

Technický návrh!

Poradíme Vámvšetky naše riešenia
sú navrhnuté našimi energetickými inžiniermi.

Vykurovanie na klúč!

Poradíme Vámzabezpečíme Vám kompletnú dodávku vykurovania na klúč.

Realizácia vykurovania!

Poradíme Váminštalácie realizujeme
s vyškolenými a odborne vyučenými pracovníkmi.

ŠETRI.sk     facebook